Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


AKTUALIZACJA LIST RANKINGOWYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR II

PSM_Aktualna Lista rankingowa z oceny merytorycznej złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór II

PSM_Aktualna Lista rezerwowa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór II

PSM_Lista wniosków wykluczonych z dofinansowania – nabór II