Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR II

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa wniosków które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 25 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.