Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


NABÓR BIZNES PLANÓW DLA UCZESTNIKÓW/-CZEK Z PIĄTEGO NABORU REKRUTACJI

Uczestników/-czki projektu „Pomysł–samozatrudnienie” informujemy, że w terminie:
od 24.07.2017r. do 07.08.2017r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 prowadzony będzie nabór biznes planów na założenie działalności gospodarczej.

Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 VI piętro, 35-060 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osobę trzecią  w wyznaczonym terminie.

Sposób przygotowania biznes planów opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz w poniższej Instrukcji, z którą prosimy się zapoznać!

Dokumenty pomocnicze

BIP_oz_wykaz_identyfikatorow

PSM_Instrukcja-przygotowania-biznes-planu

PSM_Strony-tytułowe

PSM_ZAŁ.11_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS