Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór III

Publikujemy wstępne listy rankingowe.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ocena biznes planów nabór III

Jednocześnie informujemy, że każdy Uczestnik projektu, może złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wstępnych list rankingowych i otrzymania informacji o wynikach tj. do 30.06.2017 do godziny 14.00. Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem odwołania.
W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będzie kolejne 11 najwyżej ocenione Wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (co stanowi około 85% wszystkich złożonych biznes planów z III-go naboru).

Wstępna lista rankingowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Ostateczna  lista rankingowa 11 najwyżej ocenionych biznes planów rekomendowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań !!!!!