Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANÓW – NABÓR TRZECI

Publikujemy listy oceny formalnej złożonych biznes planów dla naboru III

PSM_Wyniki oceny formalnej Biznes planów – III nabór