Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – NABÓR CZWARTY

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – NABÓR CZWARTY

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną złożonych dokumentów rekrutacyjnych do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_Wyniki oceny formalnej Fromularzy zgłoszeniowych – IV nabór

Wyniki oceny merytorycznej – I Etapu rekrutacji oraz terminy rozmów z Doradcą zawodowym dla Kandydatów/-ek zakwalifikowanych do II Etapu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej www.pomyslzatrudnienie.pl  i w biurze projektu oraz wysłane do Kandydatów/-ek preferowaną formą kontaktu zgodnie z formularzem rekrutacyjnym w terminie do 14 dni roboczych.