Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZŁOŻONYCH W CZWARTYM NABORZE – ETAP 1

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę merytoryczną złożonych w trzecim naborze formularzy rekrutacyjnych w ramach Etapu 1 do projektu “Pomysł – samozatrudnienie”.

Poniżej publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do Etapu 2 – rozmowy z Doradcą zawodowym.

 

PSM_Wyniki oceny merytorycznej I etap – zakwalifikowani rodzice – IV nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej I etap – zakwalifikowani rolnicy – IV nabór

Rozmowy z Doradcą zawodowym (Etap 2) – mające na celu weryfikację predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu prowadzone będą w ustalonym terminie, o którym Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu zostanie powiadomiony/-na telefonicznie.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  za nie stawienie się na rozmowę z Doradcą zawodowym Kandydat/-ka otrzyma 0 punktów.