Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – nabór czwarty

Publikujemy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Pomysł – samozatrudnienie”

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II – zakwalifikowani rodzice – IV nabór

PSM_Wyniki oceny merytorycznej II etap – zakwalifikowani rolnicy – IV nabór