Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Aktualizacja list rankingowych 15.11.2017

 

Lista rankingowa osób które otrzymują dofinansowanie z listy rezerwowej

Lista osób które nie spełniają kryteriów udziału w projekcie

Aktualna lista rezerwowa