Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Aktualizacja list rankingowych 15.11.2017

 

Lista rankingowa osób które otrzymują dofinansowanie z listy rezerwowej

Lista osób które nie spełniają kryteriów udziału w projekcie

Aktualna lista rezerwowa


Harmonogram podpisywania umów w dniu 30.08.2017 dla naboru V-tego

Harmonogram podpisywania umów nabór V


Harmonogram podpisywania umów w dniu 29.08.2017 dla naboru IV – tego i V-tego

Harmonogram podpisywania umów nabór IV

Harmonogram podpisywania umów nabór V 1


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR V

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór V

LISTA REZERWOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór V

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 9 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR IV

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór IV

LISTA REZERWOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór IV

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 8 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór V

Publikujemy wstępne listy rankingowe.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór V

Jednocześnie informujemy, że każdy Uczestnik projektu, może złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wstępnych list rankingowych i otrzymania informacji o wynikach tj. do 21.08.2017 do godziny 14.00. Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem odwołania.
W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będzie kolejne 9 najwyżej ocenione Wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (co stanowi około 85% wszystkich złożonych biznes planów z V-go naboru).

Wstępna lista rankingowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Ostateczna  lista rankingowa 9 najwyżej ocenionych biznes planów rekomendowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań !!!!!


Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – nabór IV

Publikujemy wstępne listy rankingowe.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór IV

Jednocześnie informujemy, że każdy Uczestnik projektu, może złożyć osobiście w biurze projektu pisemny Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wstępnych list rankingowych i otrzymania informacji o wynikach tj. do 21.08.2017 do godziny 14.00. Wniosek o ponowną weryfikację biznes planu nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem odwołania.
W przypadku braku odwołań lub odrzuceniu wszystkich lub części złożonych odwołań rekomendowane do dofinansowania będzie kolejne 8 najwyżej ocenione Wnioski o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (co stanowi około 85% wszystkich złożonych biznes planów z IV-go naboru).

Wstępna lista rankingowa nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Ostateczna  lista rankingowa 8 najwyżej ocenionych biznes planów rekomendowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu odwołań !!!!!


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANÓW – NABÓR V

Publikujemy listy oceny formalnej złożonych biznes planów dla naboru V

PSM_Wyniki oceny formalnej biznes planów – nabór V


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNES PLANÓW – NABÓR IV

Publikujemy listy oceny formalnej złożonych biznes planów dla naboru IV

PSM_Wyniki oceny formalnej biznes planów – nabór IV

 


NABÓR BIZNES PLANÓW DLA UCZESTNIKÓW/-CZEK Z CZWARTEGO NABORU REKRUTACJI

Uczestników/-czki projektu „Pomysł–samozatrudnienie” informujemy, że w terminie:
od 26.07.2017r. do 08.08.2017r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 prowadzony będzie nabór biznes planów na założenie działalności gospodarczej.

Biznes plan wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. J. Słowackiego 24 pok. 56 VI piętro, 35-060 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osobę trzecią  w wyznaczonym terminie.

Sposób przygotowania biznes planów opisany został w Regulaminie przyznawania wsparcia oraz w poniższej Instrukcji, z którą prosimy się zapoznać!

Dokumenty pomocnicze

PSM_ZAŁ.11_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS

PSM_Instrukcja-przygotowania-biznes-planu

PSM_Strony-tytułowe

BIP_oz_wykaz_identyfikatorow