Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Harmonogram podpisywania umów w dniu 29.08.2017 dla naboru IV – tego i V-tego

Harmonogram podpisywania umów nabór IV

Harmonogram podpisywania umów nabór V 1