Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NABÓR IV

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł – samozatrudnienie”.

LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór IV

LISTA REZERWOWA OCENY BIZNES PLANÓW – nabór IV

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia lista rankingowa zawiera 8 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.