Wartość projektu: 4 791 532,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 072 802,62 zł 
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie


Oferowane wsparcie

Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje:

 • doradztwo grupowe przed założeniem działalności gospodarczej – 4h/grupę
 • doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej, 8h/Uczestnika/-czkę
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 35h/grupę
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 85 Beneficjentów Pomocy, których biznes plany uzyskają minimum punktów określonych w Regulaminie przyznawania wsparcia i założą działalność gospodarczą w ramach projektu po ukończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego. Wsparcie finansowe w wysokości max. 24 000 zł/osobę
 • przyznanie wsparcia pomostowego dla 85 Beneficjentów Pomocy, którzy otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, w tym:
  • finansowe wsparcie pomostowe (1 750,00 zł/mc x 12 mc-y x 85 Beneficjentów Pomocy)
  • doradcze wsparcia pomostowe – indywidualne (4h/osobę x 85 Beneficjentów pomocy)

Szczegóły dotyczące przyznawania wsparcia Uczestnikom projektu określa Regulamin przyznawania wsparcia

 

HARMONOGRAMY WSPARĆ W RAMACH PROJEKTU POMYSŁ SAMOZATRUDNIENIE

 • SZKOLENIE GRUPOWE PRZED ZAŁOŻENIEM DG – NABÓR I

harmonogram-szkolenia-przed-założeniem-dg-grupa-I

harmonogram-szkolenia-przed-założeniem-dg-grupa-II

harmonogram-szkolenia-przed-założeniem-dg-grupa-III

harmonogram-szkolenia-przed-założeniem-dg-grupa-IV

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ZAŁOŻENIEM DG – NABÓR I

HARMONOGRAM_DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ZAŁOŻENIEM DG